Wydarzenia

  • 04-01-2018

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol

      Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2018 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty  można  wnosić na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA numer rachunku 21 10205402 0000 0302 0313 9037 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach pracy Urzędu.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednolity tekst z 2016 roku, poz. 487 ze zmianami). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu (68)470-83-29.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki