• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 996.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

VON PROMNITZ TOUR 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2017pt."dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w roku 2017 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych".

Grand Prix MTB 2017

III Etap Grand Prix MTB 2017, który odbył się po Zielonym Lesie w Żarach już za nami...

Decydujesz Pomagamy

Danuta Madej Burmistrz naszego miasta złożyła gratulacje dla zwycięzców w konkursie organizowanym przez Tesco " Decydujesz Pomagamy". W mieście Żary zwyciężyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Żarach z projektem Eksperymentalnia - zabawa, nauka, odkrywanie.
Gratulujemy.

JUBILEUSZOWE TURNIEJE SZACHOWE

Danuta Madej z wizytą w SP 1

Burmistrz miasta Żary złożyła gratulacje Ani Derej i Natalii Nowickiej uczennicom Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach z okazji sukcesu jakim jest dostanie się do Sejmu dzieci i młodzieży.
 

Konsultacja projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2017 pt.: „Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w roku 2017 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA ŻARY

1 kwietnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zakłada ona zmianę nazw ulic i placów propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.
W opinii Instytutu Pamięci Narodowej z dn. 17.02.2017 r. wydanej dla ulic z terenu Miasta Żary kryteria w/w ustawy spełniają następujące nazwy:
  1. Buczka
  2. Gen. Żymierskiego
  3. 9 Maja
 
Formularz arkusza konsultacyjnego w sprawie nazw ulic jest dostępny:
  • w formie papierowej – w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego
  • w formie elektronicznej (do pobrania) – na stronie internetowej www.bip.zary.pl, www.zary.pl
 
Ankiety konsultacyjne w sprawie zmiany nazw ulic składa się:
1. w formie pisemnej w Urzędzie Miasta:
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca
  • przez operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wypełniony wniosek po zeskanowaniu wysłać na adres e-mail: e-mail
 
W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Miasta Żary, którzy ukończyli 18 lat.
 
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 08 do 26 maja 2017 r.

Załączniki

Nowy Partner Żarskiej Karty Seniora i Karty Żary Miasto Przyjazne Rodzinie

1 ... 3 4 5 6 7 ... 17

Narzędzia i usługi