• Temperatura 4oC
  • Ciśnienie 1011.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: BIP

Wydarzenia

Nowy samochód dla Żarskiej Policji

Urząd Miejski w Żarach przekazał kwotę ponad 36 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Nowy samochód dla Żarskiej Policji

Żarskie Róże Biznesu rozdane

Laureatem w kategorii FIRMA ROKU 2016 zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Janbud Sp.zo.o.
Laureatem w kategorii MECENAS SPORTU 2016 jest AK ANATOL Anatol Kałasznikow
Laureatem kategorii PRODUKT ROKU 2016 jest BWH Electric Wiesław Skotnicki (Carbosmar)
Laureatem w kategorii WYDARZENIE GOSPODARCZE ROKU 2016 jest firma Apress Paweł Sinkiewicz.
Gratulujemy nominowanym i laureatom.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Żarskie Róże Biznesu

Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Żarach informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego w dniach od 30 stycznia do 7 lutego 2017 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla miasta Żary.
Mężczyźni rocznika 1998 oraz osoby nie posiadające uregulowanego stosunku do służby wojskowej (mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej) będą wzywani do obowiązkowego stawiennictwa przed komisją orzekającą o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono siedzibę Warsztatów Szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach wejście od Al. Jana Pawła II.
Informacje w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 68 4708330 lub 68 4708306 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Wielkanocnego 2017

Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 kwietnia 2017 roku w Żarach plac Rynek.
Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego stanowiska o powierzchni do 10m2 (liczba miejsc ograniczona). Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne namioty, własne stojaki lub stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca udostępni korzystanie z kabin sanitarnych. Przedsiębiorcy powinni posiadać wymagane ubezpieczenia oraz wszelkie zgody do prowadzenia handlu.
Zgłoszenia należy składać do 17.03.2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail, lub e-mail, pocztą, bądź osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, 68-200 Żary, Plac Rynek 1-5.
Wzór zgłoszenia w załączeniu. Przedsiębiorcy o wyborze oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ogłoszeniodawca ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.      
Opłaty:
Dzienna stawka opłaty targowej 10zł.
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,20zł za 1m2 za dzień.
Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż artykułów rzemiosła artystycznego.
Ważna informacja!!! W dniu 09.04.2017 roku (niedziela) podczas „Jarmarku Wielkanocnego”, będzie zorganizowany coroczny bieg uliczny pod nazwą „Dycha po Żarach”. Dlatego Rynek będzie wyłączony z ruchu samochodowego, a Wystawcy  będą mogli wjechać i wyjechać z Rynku dopiero po godzinie 18.00. Proszę wziąć to pod uwagę przy składaniu ofert.  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (68) 470-83-29.

Załączniki

Nominowani - Żarska Róża Biznesu

Firmy nominowane w poszczególnych kategoriach: Firma Roku: Przedsiębiorstwo Budowlane Janbud Sp. z o.o., Apress Paweł Sinkiewicz, Wentor Piotr Wentlant, Prywatne Centrum Chirurgiczne Eskulap Gabinety Specjalistyczne Janusz Stankiewicz, Mecenas Kultury/Sportu: Magorex Robert Górka spółka jawna, AK ANATOL Anatol Kałasznikow, Tempus Polska spółka jawna, Produkt/Usługa Roku: AK ANATOL Anatol Kałasznikow (podest balkonowy), M&J Sp. z o.o. (Oculus - okulary multimedialne do wizualizacji), BWH Electric Wiesław Skotnicki (Carbosmar), Wydarzenie Gospodarcze Roku: Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości, Apress Paweł Sinkiewicz, Orsat Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o.

Zapraszamy na prelekcję

Spotkanie podsumowujące współpracę Urzędu Miasta z żarskimi Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w 2016 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Rodzinne Ogrody Działkowe

XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Konkurs "Straż Miejska w moim mieście"

Załączniki

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol

      Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty  można  wnosić na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA numer rachunku 21 10205402 0000 0302 0313 9037 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach pracy Urzędu.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednolity tekst z 2016 roku, poz. 487). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu (68)470-83-29.

Załączniki

1 ... 3 4 5 6 7 ... 11

Narzędzia i usługi