• Temperatura 3oC
  • Ciśnienie 1004.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: BIP

Wydarzenia

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol

      Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty  można  wnosić na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA numer rachunku 21 10205402 0000 0302 0313 9037 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach pracy Urzędu.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednolity tekst z 2016 roku, poz. 487). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu (68)470-83-29.

Załączniki

Bon dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Burmistrz Żar Danuta Madej 19 grudnia przekazała dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym bon o wartości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wózek Mobilo Plus i nosze sanitarne.

Życzenia

Wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Pruszyńskiego

W piątek 16.12.2016 r. w Galerii Ratusz na I piętrze Urzędu Miejskiego odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Pruszyńskiego. Wystawa potrwa do końca stycznia. Odwiedzających zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Pruszyńskiego

Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

73Galeria zdjęć: Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy 2016

SZKOLENIE Z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW

Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" 28.11.2016r. rozpoczął nabór wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z tym serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad aplikowania w ramach ww. funduszu. W trakcie spotkania przedstawimy ogólne informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na polsko - niemieckie działania, zaprezentujemy formularz wniosku oraz omówimy kwalifikowalność kosztów.
Szkolenie odbędzie się 19.12.2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach pl. Rynek 1-5 o godz. 9.00.
Na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-snb.pl w zakładce INTERREG VA znajdują się dokumenty, które będą omawiane w trakcie szkolenia.

WOJEWÓDZKIE SPORTOWE PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się coroczne podsumowanie osiągnięć sportowych w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży za rok szkolny 2015/2016. Żary w kategorii miast uplasowały się na 2 miejscu w województwie, w kategorii szkół podstawowych 6 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi, w kategorii gimnazjów po raz kolejny bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum Nr 3. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Spotkanie z Joanną Woźniak - Cieślar

Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej spotkała się z Joanną Woźniak - Cieślar, która aktywnie reprezentuje nasze miasto w wydarzeniach biegowych.

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

XI Przegląd Teatrów Profilaktycznych

XI Przegląd Teatrów Profilaktycznych,
zorganizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
 
8 grudnia w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury odbył się XI Przegląd Teatrów Profilaktycznych, organizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inauguracji wydarzenia dokonała Pani Burmistrz Danuta Madej.
                W przeglądzie wystąpiło 17 grup teatralnych. Byli to uczniowie z żarskich szkół każdego szczebla oraz grupa teatralna ze Stowarzyszenia „Radość Życia” i aktorzy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żarach.
Na scenie pod kierunkiem 22 opiekunów wystąpiło 190 młodych aktorów, którzy poprzez krótkie formy teatralne propagowali zdrowy styl życia - wolny od szeroko rozumianych uzależnień: tj. tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pokazywali, jak można powiedzieć „nie” i oprzeć się presji grupy rówieśniczej.
                XI Przegląd Teatrów Profilaktycznych stanowił doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz pozwolił na chwilę refleksji, dotyczącą sposobów, jakimi w dobie zagrożeń XXI wieku można ustrzec się przed zgubnym działaniem nałogów.
Wszystkie grupy teatralne, uczestniczące w Przeglądzie, zostały nagrodzone za udział.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Zespół Szkół w Żarach, Szkoła Podstawowa nr 10, reprezentowany przez grupę „Dziesiątka na bis”. Młodzi aktorzy wykonali spektakl  pt. „I znowu żyli długo i szczęśliwie”.
II miejsce należało do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów oraz zespołu „MAKRUSY”, prezentującego spektakl pt. „Bezpieczny Internet” (scenariusz zapożyczony z autorskimi przeróbkami).
 III miejsce zajęła grupa teatralna „Cytrynki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka. Uczniowie zaprezentowali publiczności spektakl pt. „Czy było warto?”. 
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1, reprezentowane przez grupę teatralną „Alter Ego”, która wykonała spektakl pt. „SHOW” .
II miejsce należało do Gimnazjum nr 3 w Żarach i grupy teatralnej „Dostateczni”, prezentującej spektakl pt. „Planety nadziei”.
III miejsce zajęła grupa teatralna „Trzy Trzmiele” ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”. Aktorzy przygotowali spektakl pt. „Jak powiedzieć NIE”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach. Zespół teatralny „INSTANT” przygotował scenariusz oraz  wykonał spektakl pt.„Zaplątany”.
II miejsce należało do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Żarach. Grupa „CERAMIK” zaprezentowała publiczności przedstawienie pt. „Rodzinny Patchwork”.
III miejsce zajęli reprezentanci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy porwali publiczność znakomitym wykonaniem  spektaklu pt. „Misja”.    
Podsumowując XI Przegląd Teatrów Profilaktycznych wypada podkreślić bardzo wysoki poziom prezentowanych spektakli, talent i zaangażowanie młodych wykonawców, a także oryginalność scenariuszy - niejednokrotnie autorskich - dzięki którym zgubny wpływ uzależnień został ukazany w sposób jednoznaczny i sugestywny.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: XI Przegląd Teatrów Profilaktycznych

1 2 3 4 5 6 ... 9

Narzędzia i usługi