• Temperatura 9oC
  • Ciśnienie 1005.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

I Żarski Zlot Foodtrucków

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

53Galeria zdjęć: I Żarski Zlot Foodtrucków

Podsumowania działalności

Podsumowanie działalności klubów sportowych z terenu miasta Żary w 2016 roku oraz plebiscytu sportowego przeprowadzonego przez portal sportowezary.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

123Galeria zdjęć: Podsumowanie działalności klubów sportowych

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Informacje o żarskim powietrzu

Jeżeli macie Państwo pytania proszę dzwonić do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska tel. 68 4708369, 68 4708291.

Żarskie Kobiety Kobietom

W poniedziałek 13 marca w ratuszu z inicjatywy Danuty Madej Burmistrz Miasta Żary odbyła się wspaniała uroczystość - gala z okazji zakończenia akcji "Żarskie Kobiety Kobietom". Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

81Galeria zdjęć: Żarskie Kobiety Kobietom

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Informujemy, że dnia 10 marca 2017 roku zostały przeprowadzone eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do konkursu przystąpiło dziesięć żarskich szkół, które we wcześniejszych terminach przeprowadziły eliminacje środowiskowe i wyłoniły swoich reprezentantów na wyższy szczebel.
      Zwycięzcą eliminacji miejskich w grupie I - szkół podstawowych został uczeń ze Szkoły Podstawowej Nr 1 – Paweł Grześkowiak, drugie miejsce zajęła Dominika Krzyżanowska, także ze Szkoły Podstawowej Nr 1, a trzecie miejsce zajął Adam Scheritz ze Szkoły Podstawowej Nr 5.
            Zwycięzcą w eliminacjach miejskich w grupie II - gimnazjalnej został Bartosz Brygider – uczeń z Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 4 w Żarach, drugie miejsce zajęła Natalia Czernecka - uczennica Gimnazjum Katolickiego, a trzecie Agata Wojtalewicz – reprezentantka Gimnazjum Społecznego w Żarach.
            Organizatorem konkursu tradycyjnie był Urząd Miejski w Żarach - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach i Komendy Straży Miejskiej w Żarach.
Cenne nagrody indywidualne i zespołowe dla szkół oraz słodki poczęstunek dla uczestników turnieju zostały ufundowane przez Panią Burmistrz Miasta Żary, zaś rolę gospodarza turnieju pełniła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na eliminacjach powiatowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Turniej Wiedzy Pożarniczej

Kurs Samoobrony dla Kobiet i Gimnazjalistek

Ruszyła druga edycja bezpłatne kursu samoobrony dla mieszkanek Żar. Nauczą się, jak nie wpadać w panikę w kryzysowej sytuacji.

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Burmistrz Miasta Żary
ogłasza
nabór dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
 
Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w placówce żłobka od 1 kwietnia 2017 r.).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, samotne wychowywanie dziecka, i inne sytuacje zaznaczone w Karcie zgłoszenia) należy złożyć u dyrektora żłobka w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
  • w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
  • zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Żary (weryfikacja zamieszkania będzie prowadzona m.in. w oparciu o zameldowanie, umowy najmu lokalu, podatki i daniny publiczne płacone na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim),
  • rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym.
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2016/2017 zobowiązani są do aktualizacji danych i potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2017 r.
Aktualizację danych i potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2017 r.
Na podstawie złożonych kart i deklaracji komisje kwalifikacyjne powołane przez dyrektorów placówek sporządzą listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2017 r. oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.
Obie listy w terminie do 19 maja b.r. zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń właściwego żłobka.

Załączniki

Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

   W dniu 07 marca w Sali Konferencyjnej Ratusza odbyło się spotkanie członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży. Po uroczystej inauguracji, która miała miejsce pod koniec lutego członkowie ŻFDiM odbyli pierwsze merytoryczne spotkanie. W trakcie jego trwania poruszone zostały tematy związane z organizacją miejskiego Dnia Dziecka, Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Żary konkursu na grafikę / symbol dla Żarskiego Sektora 3 - Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Członkowie ŻFDiM wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością, zgłaszając wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań, z których Urząd Miejski będzie mógł skorzystać.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

I Żarski zlot Foodtrucków

1 2 3 4 5 6 ... 13

Narzędzia i usługi