• Temperatura -4oC
  • Ciśnienie 979.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Życzenia

XII Przegląd Teatrów Profilaktycznych

W dniu 12 grudnia, w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury, odbył się XII Przegląd Teatrów Profilaktycznych, organizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach.
W przeglądzie wystąpiło 17 grup teatralnych. Byli to uczniowie z żarskich szkół każdego szczebla, uczestnicy Świetlicy Środowiskowej „Piątka” oraz grupa teatralna  ze Stowarzyszenia „Radość Życia”.
Na scenie pod kierunkiem 19 opiekunów wystąpiło 165 młodych aktorów, którzy poprzez krótkie formy teatralne uczyli przyjmowania asertywnych postaw wobec alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy itp., a także uzależnień behawioralnych.
Prezentowane spektakle unaoczniały widzom zgubny wpływ uzależnień, zachęcały do podejmowania właściwych i zdrowych decyzji. Przewijał się w nich motyw stanowczego i odważnego przeciwstawiania się presji grupy rówieśniczej.
Wszystkie grupy teatralne, uczestniczące w Przeglądzie, zostały nagrodzone za udział.
W kategorii szkół podstawowych klasy I-VI zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5  im. Polskich Noblistów, reprezentowana przez grupę „MAKRUSY”. Młodzi aktorzy wykonali spektakl  pt. „Planeta Nadziei”.
II miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka. Grupa teatralna „Cytrynki” wykonała spektakl pt. „Mimo wszystko”.
III miejsce zajęła grupa teatralna „Dzieciaki z Jedynki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina. Uczniowie zaprezentowali publiczności spektakl pt. „Trudny wybór?”.
W kategorii szkół podstawowych kl. VII oraz II, III gimnazjum I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej, reprezentowana przez grupę teatralną „Nikola  i reszta świata”, która wykonała spektakl pt. „Marionetka”.
II miejsce należało do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów i grupy teatralnej „Trójeczka”, prezentującej spektakl pt. „Przeciw uzależnieniom”.
II miejsce zajęła grupa teatralna z Hufca Pracy w Żarach. Aktorzy przygotowali spektakl pt. „Nie pal – szkoda życia”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „Tęczowy Motyl”.
II miejsce należało do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. Grupa „Nie mam pojęcia” zaprezentowała publiczności przedstawienie pt. „Do dna”.
III miejsce zajęli reprezentanci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Żarach. Zespół teatralny „Gluteniarze” wykonał spektakl pt. „Meta”.   
Podsumowując XII Przegląd Teatrów Profilaktycznych należy podkreślić zaangażowanie i entuzjazm młodych wykonawców, wysoki poziom prezentowanych spektakli oraz oryginalność scenariuszy - niejednokrotnie autorskich – które nie tylko skłoniły do refleksji nad zgubnym wpływem uzależnień, ale też zaproponowały skuteczne metody, pozwalające się przed nimi obronić.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: XII Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Jarmark Bożonarodzeniowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

68Galeria zdjęć: Jarmark Bożonarodzeniowy

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ORAZ OSÓB PODAJĄCYCH NAPOJE ALKOHOLOWE

Nowy Partner Żarskiej Karty Seniora

Wczoraj w żarskim ratuszu odbył się świąteczny konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Renifer z saniami

Odkrywamy niespodziankę! Renifer z saniami już jest przed żarskim ratuszem. Jak Wam się podoba?

III Żarska Gala Wolontariatu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

49Galeria zdjęć: III Żarska Gala Wolontariatu

1 2 3 4 5 6 ... 33

Narzędzia i usługi