• Temperatura 14oC
  • Ciśnienie 1008 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Danuta Madej z wizytą w SP 1

Burmistrz miasta Żary złożyła gratulacje Ani Derej i Natalii Nowickiej uczennicom Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach z okazji sukcesu jakim jest dostanie się do Sejmu dzieci i młodzieży.
 

Konsultacja projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2017 pt.: „Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w roku 2017 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA ŻARY

1 kwietnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zakłada ona zmianę nazw ulic i placów propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.
W opinii Instytutu Pamięci Narodowej z dn. 17.02.2017 r. wydanej dla ulic z terenu Miasta Żary kryteria w/w ustawy spełniają następujące nazwy:
  1. Buczka
  2. Gen. Żymierskiego
  3. 9 Maja
 
Formularz arkusza konsultacyjnego w sprawie nazw ulic jest dostępny:
  • w formie papierowej – w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego
  • w formie elektronicznej (do pobrania) – na stronie internetowej www.bip.zary.pl, www.zary.pl
 
Ankiety konsultacyjne w sprawie zmiany nazw ulic składa się:
1. w formie pisemnej w Urzędzie Miasta:
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca
  • przez operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wypełniony wniosek po zeskanowaniu wysłać na adres e-mail: e-mail
 
W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Miasta Żary, którzy ukończyli 18 lat.
 
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 08 do 26 maja 2017 r.

Załączniki

Nowy Partner Żarskiej Karty Seniora i Karty Żary Miasto Przyjazne Rodzinie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W sali konferencyjnej ratusza odbyło się szkolenie "Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Ochrona danych osobowych" zorganizowane przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Burmistrz Miasta Żary wraz z Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Przerwa w dostawie ciepła w Żarach

Informacje o żarskim powietrzu

Jeżeli macie Państwo pytania proszę dzwonić do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska tel. 68 4708369, 68 4708291.

Informacja

Urząd Stanu Cywilnego w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu 2 maja 2017r. Urząd będzie przyjmował interesantów tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu. Wszystkie inne sprawy będą realizowane od dnia 4 maja br.

Informacje o żarskim powietrzu

Jeżeli macie Państwo pytania proszę dzwonić do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska tel. 68 4708369, 68 4708291.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 15

Narzędzia i usługi