• Temperatura 15oC
  • Ciśnienie 1006.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Dni Żar 2017

Akcja fotograficzna "24 sierpnia... w Żarach"

Konkurs Na Najpiękniejszy Ogród, Balkon, Taras, Podwórko

Załączniki

Mobilna stacja pomiarowa badała powietrze w Żarach

W ramach współpracy Urzędu Miejskiego w Żarach z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 11 sierpnia br. (piątek) mobilna stacja pomiarowa badała powietrze w Żarach. Urząd Miasta planuje kolejne mobilne badania na terenie całego miasta w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień br.

Informacja ze spotkania, dotyczącego Narodowego Kongresu Trzeźwości

W dniu 10.08.2017r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Burmistrz Miasta Żary, Panią Danutę Madej oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dotyczyło ono uzasadnienia konieczności ograniczenia  spożywania alkoholu  oraz omówienia społecznych i ekonomicznych skutków spożycia alkoholu w kontekście organizowanego Narodowego Kongresowi Trzeźwości, który odbędzie się w dniach 21-24 września br. w Warszawie.
Burmistrz Miasta Żary dokonała uroczystego otwarcia spotkania i aktywnie w nim uczestniczyła.
 Prelekcje poprowadzili ks. Henryk Grządko – Duszpasterz ds. Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z Gorzowa Wlkp. i Pan Augustyn Wiernicki - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wlkp.Zapoznali oni zebranych z założeniami  organizacji Narodowego  Kongresowi  Trzeźwości, jasno  i klarownie przedstawili zagrożenia, związane z zwiększającym się spożyciem napojów alkoholowych w naszym kraju oraz wskazali kierunki prac i działań, jakie będą prowadzone w ramach zbliżającego się Kongresu.
W spotkaniu udział wzięli radni powiatowi, miejscy i gminni, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Straży Miejskiej, Miejskiego i Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, terapeuci uzależnień  z ośrodków terapii NZOZ „PROFIL”  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel kościoła rzymsko-katolickiego, członkowie Klubu Abstynenta oraz Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W trakcie dyskusji  wymieniono poglądy na temat funkcjonowania w praktyce Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz  omówiono problemy, związane z  reglamentacją alkoholu w naszym kraju.
Posumowania spotkania dokonała Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Zofia Szarejko- Michalska.      

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY NAZW ULIC W MIEŚCIE ŻARY

Z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską uchwał nr XXXII/93/17, XXXII/94/17 oraz XXXII/95/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic: „9 Maja”, „M. Buczka” oraz „Żymierskiego”, zmianie uległy dotychczasowe nazwy ulic.

Załączniki

ŻARSKIE POWIETRZE – WYNIKI 01-10 SIERPIEŃ 2017 r.

Spełniamy oczekiwania mieszkańców systematycznie informując. Podajemy do wiadomości cotygodniowe wyniki pomiarów powietrza. Więcej informacji - wejdź i zobacz http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

Nowa publikacja

Na rynku wydawniczym ukazała się długo oczekiwana publikacja, dotycząca Żydów związanych z Żarami i naszym regionem. Książka, którą oddajemy w ręce czytelników jest zbiorem materiałów prezentowanych przez przedstawicieli różnych środowisk na dwóch konferencjach. Pierwsza odbyła się w 2013 roku w Zielonej Górze i Międzyrzeczu, druga w 2015 w Żarach.
Publikacja pod redakcją prof. Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego i dr Tamary Włodarczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego jest podziękowaniem dla regionalistów, lokalnych liderów i aktywistów, którzy poświęcają swój czas i środki na dbanie o pamięć o polskich Żydach. Składa się z kilkunastu różnotematycznych artykułów obejmujących okres od XVI wieku do współczesności. Są to opracowania, wywiady, informacje prasowe, oraz kilkanaście współczesnych fotografii z wydarzeń i miejsc związanych z prezentowanym zagadnieniami. Książka szyta w oprawie twardej, wydana przez Oficynę Wydawniczą „Dekorgraf” ma 208 stron i jest do nabycia w Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach w cenie 37 złotych.

ŻARSKIE POWIETRZE – WYNIKI 01-31 LIPIEC 2017 r.


Spełniamy oczekiwania mieszkańców systematycznie informując. Podajemy do wiadomości cotygodniowe wyniki pomiarów powietrza. Więcej informacji - wejdź i zobacz http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app
1 2 3 4 5 6 ... 22

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.