• Temperatura -6oC
  • Ciśnienie 1025.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: BIP

Wydarzenia

Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Żarach informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego w dniach od 30 stycznia do 7 lutego 2017 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla miasta Żary.
Mężczyźni rocznika 1998 oraz osoby nie posiadające uregulowanego stosunku do służby wojskowej (mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej) będą wzywani do obowiązkowego stawiennictwa przed komisją orzekającą o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono siedzibę Warsztatów Szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach wejście od Al. Jana Pawła II.
Informacje w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 68 4708330 lub 68 4708306 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Wielkanocnego 2017

Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 kwietnia 2017 roku w Żarach plac Rynek.
Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego stanowiska o powierzchni do 10m2 (liczba miejsc ograniczona). Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne namioty, własne stojaki lub stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca udostępni korzystanie z kabin sanitarnych. Przedsiębiorcy powinni posiadać wymagane ubezpieczenia oraz wszelkie zgody do prowadzenia handlu.
Zgłoszenia należy składać do 17.03.2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail, lub e-mail, pocztą, bądź osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, 68-200 Żary, Plac Rynek 1-5.
Wzór zgłoszenia w załączeniu. Przedsiębiorcy o wyborze oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ogłoszeniodawca ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.      
Opłaty:
Dzienna stawka opłaty targowej 10zł.
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,20zł za 1m2 za dzień.
Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż artykułów rzemiosła artystycznego.
Ważna informacja!!! W dniu 09.04.2017 roku (niedziela) podczas „Jarmarku Wielkanocnego”, będzie zorganizowany coroczny bieg uliczny pod nazwą „Dycha po Żarach”. Dlatego Rynek będzie wyłączony z ruchu samochodowego, a Wystawcy  będą mogli wjechać i wyjechać z Rynku dopiero po godzinie 18.00. Proszę wziąć to pod uwagę przy składaniu ofert.  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (68) 470-83-29.

Załączniki

Nominowani - Żarska Róża Biznesu

Firmy nominowane w poszczególnych kategoriach: Firma Roku: Przedsiębiorstwo Budowlane Janbud Sp. z o.o., Apress Paweł Sinkiewicz, Wentor Piotr Wentlant, Prywatne Centrum Chirurgiczne Eskulap Gabinety Specjalistyczne Janusz Stankiewicz, Mecenas Kultury/Sportu: Magorex Robert Górka spółka jawna, AK ANATOL Anatol Kałasznikow, Tempus Polska spółka jawna, Produkt/Usługa Roku: AK ANATOL Anatol Kałasznikow (podest balkonowy), M&J Sp. z o.o. (Oculus - okulary multimedialne do wizualizacji), BWH Electric Wiesław Skotnicki (Carbosmar), Wydarzenie Gospodarcze Roku: Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości, Apress Paweł Sinkiewicz, Orsat Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o.

Zapraszamy na prelekcję

Spotkanie podsumowujące współpracę Urzędu Miasta z żarskimi Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w 2016 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Rodzinne Ogrody Działkowe

XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Konkurs "Straż Miejska w moim mieście"

Załączniki

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol

      Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty  można  wnosić na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA numer rachunku 21 10205402 0000 0302 0313 9037 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach pracy Urzędu.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednolity tekst z 2016 roku, poz. 487). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu (68)470-83-29.

Załączniki

Bon dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Burmistrz Żar Danuta Madej 19 grudnia przekazała dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym bon o wartości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wózek Mobilo Plus i nosze sanitarne.

Życzenia

1 2 3 4 5 6 ... 7

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.